Συστήματα ανίχνευσης φακέλων βομβών

Scanmail

Το Scanmail 10k είναι η πιο αξιόπιστη συσκευή για τον έλεγχο φακέλων βομβών και παρουσίας επικίνδυνων μηχανισμών. 

Είναι μικρού μεγέθους, φορητή και μπορεί να λειτουργήσει με μπαταρίες που σημαίνει ότι μπορείτε να την μεταφέρετε οπουδήποτε απαιτείται να ελεγχθεί ο ύποπτος φάκελος.

Με το πλέον εξελιγμένο S/W που έχει αποφεύγει λανθασμένους συναγερμούς από συνδετήρες, καρφίτσες κλπ.

Έχουμε πωλήσεις της συσκευής  Scanmail 10K στους παρακάτω πελάτες μας:

  • Πρεσβείες.
  • Δικαστικά Μέγαρα.
  • Τράπεζες.
  • Υπουργεία.
  • Δημόσιους Οργανισμούς
  • Ιδιωτικές εταιρίες.
 
Continue reading