Εξοπλισμός ΕΟD-IEDD

ΕΟD-IEDD
Η PASS DEFENCE έχει μεγάλη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την αντιμετώπιση απειλών από μη εκραγέντα πυρομαχικά (EOD – UXO) και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IEDD) τόσο για στρατιωτικές όσο και για επιχειρήσεις ασφαλείας. 

Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε απαίτηση και να παρέχουμε εξοπλισμό είτε για μεμονωμένες απαιτήσεις όσο και ολοκληρωμένα συστήματα, όπου συμπεριλαμβάνονται:

• Συστήματα Ανίχνευσης και Εντοπισμού EOD – UXO & IEDD (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, X-RAYS, ΟΧΗΜΑΤΩΝ κά.)
• Τηλεχειριζόμενα Οχήματα (REMOTELY OPERATED VEHICLES)
• Συμβατικούς Διασπαστήρες (CONVENTIONAL DISRUPTERS & DE-ARMERS), ελαφρού, μέσου και βαρέως           τύπου
• Διασπαστήρες Χωρίς Οπισθοδρόμηση (RECOILLESS DISRUPTERS & DE-ARMERS) ελαφρού, μέσου και               βαρέως τύπου
• Τυποποιημένα Εκρηκτικά Γεμίσματα (USER-FILLED EXPLOSIVE CHARGES) για Επίγεια ή Υποβρύχια χρήση
• DEFUSERS και ROCKET WRENCHES
• Συστήματα Τηλε-Χειρισμού και Περισυλλογής (TELESCOPIC MANIPULATORS)
• Ειδικές Συλλογές Υλικών Ανάρτησης (HOOK & LINE KITS)
• Ειδικές Συλλογές Μη-Μαγνητικών Εργαλείων (NON MAGNETIC TOOL KITS)
• Συστήματα Τηλεπυροδότησης με ή και χωρίς χρονοκαθυστέρηση
• Ατομικός Εξοπλισμός και Στολές Προστασίας
• Φορητός Αντιβομβικός Εξοπλισμός Άμεσης Χρήσης
• Συστήματα Ασφαλούς Μεταφοράς EOD – UXO & IEDD

Επίσης μπορούμε να παρέχουμε πιστοποιημένη εκπαίδευση στα προαναφερθέντα προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας
Continue reading