Εκπρόσωποι της εταιρίας μας συμμετείχαν στο συνέδριο “ΝATO Use of Civil Standards Workshop 2020”.