Εκπρόσωποι της εταιρίας μας συμμετείχαν στο σεμινάριο: HELLENIC-ISRAELI INDUSTRIES, ATHENS 22 JUNE 2022