ΗΜΕΡΙΔΑ: ”ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ” 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Η PASS DEFENCE μετείχε στην ημερίδα με θέμα ”Δράσεις γνώσεων και δεξιοτήτων Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ” στις 28 Ιουνίου 2022 στο Πολεμικό Μουσείο. H εταιρεία μας παρουσίασε την εκπαίδευση που θα υλοποιήσει για το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, με αντικείμενο ”Διάγνωση Βλαβών & Επισκευή Τυπωμένων Κυκλωμάτων PCB’s, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ” Μεταρρύθμιση Δημόσιου Ταμείου 2014-2020”.